Sider med tagg oppgave .

Status Revisjon Bruker  
Levere masteroppgaven elektronisk - AB Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Levere masteroppgave - HF og SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Forsidemal eksamen Godkjent 3.4 Elin Merete Bjørgen 2 År siden
Bridge - Oppgavesamarbeid og praksis Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Oppgavesamarbeid jobb og praksis gjennom NTNU Bridge Godkjent 2.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 År siden
Levere masteroppgaven elektronisk - AD Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 1 År siden Flytt til søppelkassen
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
Masteravtale - SU Godkjent 5.5 (Mindre endring) Kjersti Strømme 4 Måneder siden
Masteroppgave i informatikk - IDI Godkjent 6.4 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 2 Måneder siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Bruke Zotero Godkjent 11.3 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.8 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.9 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.5 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.6 Peggy Fürtig 1 Måned siden