Sider med tagg ntnu open .

Status Revisjon Bruker  
Masteravtale - SU Godkjent 5.5 (Mindre endring) Kjersti Strømme 3 Dager siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.9 Nina Andersen 1 Måned siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.5 Nina Andersen 1 Måned siden
Copyright on student work Godkjent 1.4 Anne Lillevoll Lorange 2 Måneder siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 2 Måneder siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Levere masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 3.2 Kai Torgeir Dragland 5 Måneder siden
Publish with Open Access Godkjent 3.3 Nina Andersen 5 Måneder siden
Publishing and delayed publication of theses Godkjent 1.7 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 7 Måneder siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 2.8 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 7 Måneder siden
Publish masters theses electronically Godkjent 3.0 Bernt Skjermstad 8 Måneder siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.5 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 8 Måneder siden
Levere masteroppgaven elektronisk - AD Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 År siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Publish your doctoral thesis in NTNU Open Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Publish your master thesis electronically Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Levere masteroppgave - HF og SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Levere masteroppgaven elektronisk - AB Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden