Sider med tagg nt .

Status Revisjon Bruker  
Department seminars - IBT Godkjent 60.7 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 6 Dager siden
Slik dekkes mobil- og bredbåndstjenester Godkjent 10.4 Bjarne Anders Lein 14 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.7 Chris Helen Kvendseth Solvoll 14 Dager siden
Administrativ støtte ved IBT Godkjent 6.6 Martin Gimmestad 4 Måneder siden
Administrative support - IBT Godkjent 4.3 Per Henning 4 Måneder siden
Assessment form for masters theses MNT subjects Godkjent 3.5 Therese Mjøen 5 Måneder siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 2 År siden
Valg ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Bekreftelse eller endring før utreise på forskningstermin ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Søk flytting av arbeidssted - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
LOSAM - NT-fakultetet Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Levere doktorgradsavhandling ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Forskningsmidler - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Forskningsutvalget ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utdanningskvalitet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Studieprogramråd - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden