Sider med tagg mva .

Status Revisjon Bruker  
Regnskap - Mva og EU-prosjekter Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Mva-fritak for bøker og tidsskrifter Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Mva og museumsvirksomhet Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Mva ved import av tjenester Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.5 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Mva ved arkeologiske oppdrag Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Mva-unntak - undervisning og rådgiving Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Omsetningsbegrepet - Forskningstjenester Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Avgiftsregler for NTNU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Merverdiavgift og offentlig virksomhet Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Regnskap - Merverdiavgift Godkjent 5.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - attester Godkjent 8.0 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - kontering Godkjent 10.4 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - Mva ved inn- og utførsel av varer Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden