Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.0 Lars Trovatten Grønflaten 11 Timer siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 11.8 Lars Trovatten Grønflaten 11 Timer siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 2.8 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.2 Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.0 Kari Bjerke Gjærde 3 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 31.7 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 4 Dager siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 15.5 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 4 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 11.3 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 5 Dager siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.0 Ivar Skjåk Nordrum 5 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 7 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 37.8 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 7 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 37.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 5.8 (Mindre endring) Toril Havn Sæther 9 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 48.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 9 Dager siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.1 Kristina Jones 10 Dager siden
Registrere forskningsprosjekt ved MH Godkjent 2.0 Heine Anders Skipenes 14 Dager siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.2 May Karin Dyrendahl 17 Dager siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.6 May Karin Dyrendahl 17 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.4 May Karin Dyrendahl 17 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 13.7 Cicilie Nordvik 20 Dager siden
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.4 Kristina Jones 21 Dager siden
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 2.9 Ivar Skjåk Nordrum 22 Dager siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 24 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.3 Kristina Jones 24 Dager siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.0 Kristina Jones 24 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 27 Dager siden
Fakultetsstyret ved MH Godkjent 5.9 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 1 Måned siden
Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund - IHA Godkjent 2.3 Kristina Jones 1 Måned siden
Studieplaner for MH-fakultetet Godkjent 5.1 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.0 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Leseplasser på Øya Godkjent 8.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Utveksling for medisinstudenter - Kathmandu University og Dhulikhel Hospital Godkjent 1.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 2.2 Kristina Jones 1 Måned siden
Organisasjonskart og ledelsesmodell ISM Godkjent 7.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 2 Måneder siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.1 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.2 Bernt Nicolai Særsten 2 Måneder siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.3 Bernt Nicolai Særsten 2 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Medizinische Universität Graz Godkjent 1.6 Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidade de Lisboa Godkjent 1.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Ljubljana - Faculty of Medicine Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter Godkjent 19.5 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.7 May Karin Dyrendahl 2 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.6 Linda Jørgensen Langberg 3 Måneder siden
Test av MRSA og TBC ved MH Godkjent 7.1 Bernt Nicolai Særsten 3 Måneder siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 12.7 Lars Trovatten Grønflaten 3 Måneder siden
Valg ved MH Godkjent 11.1 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Prosjektprosessen ved ISM Godkjent 5.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 3 Måneder siden
Master Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.7 Lars Trovatten Grønflaten 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Muhumbili University of Health and Allied Sciences School of Medicine - MUHAS Godkjent 1.5 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidad San Francisco de Quito - USFQ Godkjent 1.2 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidad de Buenos Aires - UBA Godkjent 1.5 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Karolinska Institutet Godkjent 1.2 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universite Limoges Godkjent 1.2 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universite Montpellier Godkjent 1.3 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Torino Godkjent 1.3 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Verona Godkjent 1.3 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universita degli studi di Roma Godkjent 1.3 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universita degli studi di Bologna Godkjent 1.4 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidad Complutense Madrid - UCM Godkjent 1.2 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidad de Murcia Godkjent 1.3 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Innsbruck Medical University Godkjent 1.2 Kristina Jones 4 Måneder siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 7.8 Kristina Jones 4 Måneder siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Masters Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 5 Måneder siden
Forms and Guidelines for the Master Thesis - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 5 Måneder siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH Godkjent 3.2 Bernt Nicolai Særsten 5 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kristina Jones 5 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 6 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 6.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.7 May Karin Dyrendahl 6 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 6 Måneder siden