Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 61.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 2 Dager siden
Organisasjonskart og ledelsesmodell ISM Godkjent 7.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 4 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 14.1 Bjarne Anders Lein 5 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.5 Per Henning 9 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 21.9 Ivar Skjåk Nordrum 11 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 11 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.4 Lars Trovatten Grønflaten 13 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.5 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 9.1 Gro Lurås 17 Dager siden
Valg ved MH Godkjent 13.4 Bjarne Anders Lein 18 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 15.8 Lars Trovatten Grønflaten 23 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.9 (Mindre endring) Hanne Strypet 23 Dager siden
Prosjektprosessen ved ISM Godkjent 5.9 (Mindre endring) Hanne Strypet 23 Dager siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.5 Cicilie Nordvik 27 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 35.5 Ivar Skjåk Nordrum 1 Måned siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 19.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.2 Kristina Jones 1 Måned siden
Ledergruppen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin - IKOM Godkjent 7.8 Irene Aspli 1 Måned siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 7.1 Irene Aspli 1 Måned siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.7 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.7 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.7 Kristina Jones 2 Måneder siden
Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter Godkjent 20.3 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Koronaviruset - informasjon for ansatte og studenter ved Fakultet for medisin- og helsevitenskap - MH Godkjent 2.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Tilgang til sykehusprogramvare StOlav fra NTNU PC Godkjent 3.2 Kristina Jones 2 Måneder siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 4.4 Randi Irene Moen Sund 2 Måneder siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 17.4 Anne Kristin Mikkelborg 2 Måneder siden
Fakultetsstyret ved MH Godkjent 6.7 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Kathmandu University og Dhulikhel Hospital Godkjent 1.7 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.9 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Master Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 8.1 Lars Trovatten Grønflaten 3 Måneder siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.7 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Retningslinjer for geografisk særplass under praksisstudier- MH Godkjent 3.2 Bernt Nicolai Særsten 3 Måneder siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.9 Irene Aspli 3 Måneder siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.9 Cicilie Nordvik 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Muhumbili University of Health and Allied Sciences School of Medicine - MUHAS Godkjent 2.0 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidad San Francisco de Quito - USFQ Godkjent 1.3 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidad de Buenos Aires - UBA Godkjent 1.6 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Karolinska Institutet Godkjent 1.3 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universite Limoges Godkjent 1.3 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universite Montpellier Godkjent 1.4 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Torino Godkjent 1.4 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Verona Godkjent 1.4 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universita degli studi di Roma Godkjent 1.4 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universita degli studi di Bologna Godkjent 1.5 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidade de Lisboa Godkjent 1.4 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidad Complutense Madrid - UCM Godkjent 1.3 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidad de Murcia Godkjent 1.5 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Ljubljana - Faculty of Medicine Godkjent 1.5 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Innsbruck Medical University Godkjent 1.3 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Medizinische Universität Graz Godkjent 1.7 Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 14.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.8 Kristina Jones 4 Måneder siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 7.0 Kim Sørenssen 4 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 4 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kristina Jones 4 Måneder siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 4 Måneder siden
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.5 Bernt Nicolai Særsten 4 Måneder siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 3.6 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.6 Kristina Jones 4 Måneder siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.8 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Register stay abroad - MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Registrere utenlandsreiser - MH Godkjent 3.5 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 5 Måneder siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH Godkjent 3.4 Bernt Nicolai Særsten 5 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 5 Måneder siden