Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 2 Dager siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kristina Jones 2 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 13.6 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.8 Cicilie Nordvik 3 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.4 Ivar Skjåk Nordrum 3 Dager siden
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.5 Bernt Nicolai Særsten 4 Dager siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.6 Bernt Nicolai Særsten 4 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 6.3 (Mindre endring) Toril Havn Sæther 5 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 57.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 5 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.8 (Mindre endring) Felix Seifert 6 Dager siden
Master Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 7.1 Lars Trovatten Grønflaten 9 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 10 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 13 Dager siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.7 Thor Arild Skaset 13 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 33.5 Ivar Skjåk Nordrum 16 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.6 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 3.6 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.6 Kristina Jones 17 Dager siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 18 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 13.8 Bjarne Anders Lein 19 Dager siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.8 Bjarne Anders Lein 19 Dager siden
Retningslinjer for geografisk særplass under praksisstudier- MH Godkjent 3.0 Bjarne Anders Lein 19 Dager siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 20 Dager siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 20 Dager siden
Register stay abroad - MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 20 Dager siden
Registrere utenlandsreiser - MH Godkjent 3.5 Bjarne Anders Lein 20 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.8 Bjarne Anders Lein 23 Dager siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 2.9 Bjarne Anders Lein 23 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.4 Kristina Jones 24 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH Godkjent 3.4 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.1 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.5 Rune Haugen 1 Måned siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 Måneder siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.4 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 2 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Parking - Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.2 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Grunnkurs i PBL-fasilitering - Medisinstudiet - MH Godkjent 5.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - MH Godkjent 12.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden