Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 61.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 2 Dager siden
Organisasjonskart og ledelsesmodell ISM Godkjent 7.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 4 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 14.1 Bjarne Anders Lein 5 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.5 Per Henning 9 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 21.9 Ivar Skjåk Nordrum 11 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 11 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.4 Lars Trovatten Grønflaten 13 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.5 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 9.1 Gro Lurås 17 Dager siden
Valg ved MH Godkjent 13.4 Bjarne Anders Lein 18 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 15.8 Lars Trovatten Grønflaten 23 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.9 (Mindre endring) Hanne Strypet 23 Dager siden
Prosjektprosessen ved ISM Godkjent 5.9 (Mindre endring) Hanne Strypet 23 Dager siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.5 Cicilie Nordvik 27 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 35.5 Ivar Skjåk Nordrum 1 Måned siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 19.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.2 Kristina Jones 1 Måned siden
Ledergruppen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin - IKOM Godkjent 7.8 Irene Aspli 1 Måned siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 7.1 Irene Aspli 1 Måned siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.7 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.7 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.7 Kristina Jones 2 Måneder siden
Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter Godkjent 20.3 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Koronaviruset - informasjon for ansatte og studenter ved Fakultet for medisin- og helsevitenskap - MH Godkjent 2.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Tilgang til sykehusprogramvare StOlav fra NTNU PC Godkjent 3.2 Kristina Jones 2 Måneder siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 4.4 Randi Irene Moen Sund 2 Måneder siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 17.4 Anne Kristin Mikkelborg 2 Måneder siden
Fakultetsstyret ved MH Godkjent 6.7 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden