Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.0 Kari Bjerke Gjærde 16 Timer siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 31.7 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 15.5 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 11.3 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.0 Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 15.3 Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 4 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 37.8 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 4 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 37.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 5.8 (Mindre endring) Toril Havn Sæther 6 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 48.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 6 Dager siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.1 Kristina Jones 7 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 11.7 Lars Trovatten Grønflaten 10 Dager siden
Registrere forskningsprosjekt ved MH Godkjent 2.0 Heine Anders Skipenes 11 Dager siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.2 May Karin Dyrendahl 14 Dager siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.6 May Karin Dyrendahl 14 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.4 May Karin Dyrendahl 14 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 13.7 Cicilie Nordvik 17 Dager siden
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.4 Kristina Jones 18 Dager siden
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 2.9 Ivar Skjåk Nordrum 19 Dager siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 21 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.3 Kristina Jones 21 Dager siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.0 Kristina Jones 21 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 24 Dager siden
Fakultetsstyret ved MH Godkjent 5.9 Bjarne Anders Lein 27 Dager siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 1 Måned siden
Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund - IHA Godkjent 2.3 Kristina Jones 1 Måned siden
Studieplaner for MH-fakultetet Godkjent 5.1 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.0 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden