Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Dag siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 49.1 Sverre Heimstad Sørgjerd 1 Dag siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.0 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 11.8 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 2.8 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 4 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.2 Ivar Skjåk Nordrum 4 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.0 Kari Bjerke Gjærde 5 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 31.7 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 6 Dager siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 15.5 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 6 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 11.3 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 7 Dager siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.0 Ivar Skjåk Nordrum 7 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 9 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 37.8 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 9 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 37.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 5.8 (Mindre endring) Toril Havn Sæther 11 Dager siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.1 Kristina Jones 12 Dager siden
Registrere forskningsprosjekt ved MH Godkjent 2.0 Heine Anders Skipenes 16 Dager siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.2 May Karin Dyrendahl 19 Dager siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.6 May Karin Dyrendahl 19 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.4 May Karin Dyrendahl 19 Dager siden