Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 31.7 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 10 Timer siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 15.5 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 10 Timer siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 11.3 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.0 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 15.3 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 3 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 37.8 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 37.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 5.8 (Mindre endring) Toril Havn Sæther 5 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 48.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 5 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 17.9 Mona Dalland Stormo 6 Dager siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.1 Kristina Jones 6 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 11.7 Lars Trovatten Grønflaten 9 Dager siden
Registrere forskningsprosjekt ved MH Godkjent 2.0 Heine Anders Skipenes 10 Dager siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.2 May Karin Dyrendahl 13 Dager siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.6 May Karin Dyrendahl 13 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.4 May Karin Dyrendahl 13 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 13.7 Cicilie Nordvik 16 Dager siden
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.4 Kristina Jones 17 Dager siden
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 2.9 Ivar Skjåk Nordrum 18 Dager siden