Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 2 Dager siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kristina Jones 2 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 13.6 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.8 Cicilie Nordvik 3 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.4 Ivar Skjåk Nordrum 3 Dager siden
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.5 Bernt Nicolai Særsten 4 Dager siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.6 Bernt Nicolai Særsten 4 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 6.3 (Mindre endring) Toril Havn Sæther 5 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 57.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 5 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.8 (Mindre endring) Felix Seifert 6 Dager siden
Master Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 7.1 Lars Trovatten Grønflaten 9 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 10 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 13 Dager siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.7 Thor Arild Skaset 13 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 33.5 Ivar Skjåk Nordrum 16 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.6 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden