Sider med tagg medisin .

Status Revisjon Bruker  
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.8 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 21 Timer siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 58.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 21 Timer siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.7 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 22 Timer siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 34.0 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 22 Timer siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 17.1 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 22 Timer siden
Utveksling for medisinstudenter - Medizinische Universität Graz Godkjent 1.7 Jannicke Gjølme Eriksen 13 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - TU Munchen Godkjent 1.2 Jannicke Gjølme Eriksen 13 Dager siden
UTveksling for medisinstudenter - Universität Leipzig Godkjent 1.3 Jannicke Gjølme Eriksen 13 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - Charité Universitätsmedizin Berlin Godkjent 1.5 Jannicke Gjølme Eriksen 13 Dager siden
Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH Godkjent 18.3 Ivar Skjåk Nordrum 20 Dager siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 1 Måned siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 Måned siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 27.0 Ivar Skjåk Nordrum 1 Måned siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 Måneder siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 Måneder siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 3 Måneder siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - MH Godkjent 12.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 3.8 Kristina Jones 4 Måneder siden
Leseplasser på Øya Godkjent 8.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 6 Måneder siden
Utvekslingsavtale mellom Charité Universitätsmedizin Berlin og NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 10 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 11 Måneder siden
PBL-undervisning ved medisinstudiet – MH Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden Flytt til søppelkassen
Legeutdanning i Nord-Trøndelag Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Eksamensrammeverk ved medisinstudiet Godkjent 2.0 Kristina Jones 1 År siden
Det nasjonale dekanmøte i medisin Godkjent 15.9 Kristina Jones 1 År siden
Semesterhåndbøker - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 10.8 Mona Dalland Stormo 1 År siden