Sider med tagg medisin .

Status Revisjon Bruker  
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.6 Bjarne Anders Lein 17 Dager siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Aktivitetsrapport ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 21 Dager siden
Det nasjonale dekanmøte i medisin Godkjent 15.9 Kristina Jones 1 År siden
Det nasjonale dekanmøte innen medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH Godkjent 18.2 Ivar Skjåk Nordrum 7 Dager siden
Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 Måneder siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 57.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 10 Timer siden
Eksamensoppgaver - MH Godkjent 1.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Eksamensrammeverk ved medisinstudiet Godkjent 2.0 Kristina Jones 1 År siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 2 Måneder siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 Måneder siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 17 Dager siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 33.5 Ivar Skjåk Nordrum 17 Dager siden
Legeutdanning i Nord-Trøndelag Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Leseplasser - Øya Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser og datasaler - Øya Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Leseplasser på Øya Godkjent 8.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 5 Måneder siden
Læremiddelbank - MH Godkjent 1.7 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læremiddelbank ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsmåldatabasen - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsmåldatabasen ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 10 Måneder siden
MCQ - MH Godkjent 2.5 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
MCQ ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 14 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.4 Ivar Skjåk Nordrum 4 Dager siden
PBL-portalen - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
PBL-portalen ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
PBL-undervisning ved medisinstudiet – MH Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden Flytt til søppelkassen
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 19 Dager siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 3 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 Dager siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - MH Godkjent 12.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Semesterhåndbøker - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 10.8 Mona Dalland Stormo 1 År siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 27.0 Ivar Skjåk Nordrum 12 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - Charité Universitätsmedizin Berlin Godkjent 1.4 Kristina Jones 9 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Medizinische Universität Graz Godkjent 1.6 Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - TU Munchen Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristina Jones 9 Måneder siden
UTveksling for medisinstudenter - Universität Leipzig Godkjent 1.2 (Mindre endring) Kristina Jones 9 Måneder siden
Utvekslingsavtale mellom Charité Universitätsmedizin Berlin og NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 9 Måneder siden
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 3.8 Kristina Jones 3 Måneder siden