Sider med tagg medisin .

Status Revisjon Bruker  
Læremiddelbank - MH Godkjent 1.7 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læremiddelbank ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsmåldatabasen - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsmåldatabasen ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
MCQ - MH Godkjent 2.5 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
MCQ ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.3 Ivar Skjåk Nordrum 6 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 19.6 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 6 Dager siden
PBL-portalen - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
PBL-portalen ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
PBL-undervisning ved medisinstudiet – MH Godkjent 2.7 Kristina Jones 11 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.1 Bernt Nicolai Særsten 1 År siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.7 Kristina Jones 2 Måneder siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - MH Godkjent 12.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Semesterhåndbøker - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 10.8 Mona Dalland Stormo 1 År siden