Sider med tagg medisin .

Status Revisjon Bruker  
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 14 Dager siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Aktivitetsrapport ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
CMED-grupper - Inndeling og bytte Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 5 Måneder siden
Det nasjonale dekanmøte i medisin Godkjent 15.9 Kristina Jones 1 År siden
Det nasjonale dekanmøte innen medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH Godkjent 17.5 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 13 Dager siden
Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 13 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 54.7 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 7 Dager siden
Eksamensoppgaver - MH Godkjent 1.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Eksamensrammeverk ved medisinstudiet Godkjent 2.0 Kristina Jones 1 År siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 22 Dager siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 13 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 2 Måneder siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 14 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 32.8 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Legeutdanning i Nord-Trøndelag Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Leseplasser - Øya Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Leseplasser og datasaler - Øya Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Leseplasser på Øya Godkjent 8.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 4 Måneder siden
Læremiddelbank - MH Godkjent 1.7 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læremiddelbank ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsmåldatabasen - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Læringsmåldatabasen ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
MCQ - MH Godkjent 2.5 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
MCQ ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.3 Ivar Skjåk Nordrum 7 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 19.6 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 6 Dager siden
PBL-portalen - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
PBL-portalen ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
PBL-undervisning ved medisinstudiet – MH Godkjent 2.7 Kristina Jones 11 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.1 Bernt Nicolai Særsten 1 År siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.7 Kristina Jones 2 Måneder siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - MH Godkjent 12.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Semesterhåndbøker - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 10.8 Mona Dalland Stormo 1 År siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 26.7 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 6 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - Charité Universitätsmedizin Berlin Godkjent 1.4 Kristina Jones 7 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Medizinische Universität Graz Godkjent 1.6 Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - TU Munchen Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristina Jones 7 Måneder siden
UTveksling for medisinstudenter - Universität Leipzig Godkjent 1.2 (Mindre endring) Kristina Jones 7 Måneder siden
Utvekslingsavtale mellom Charité Universitätsmedizin Berlin og NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 8 Måneder siden
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 3.8 Kristina Jones 1 Måned siden