Sider med tagg medisin .

Status Revisjon Bruker  
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 42.7 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.8 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH Godkjent 22.8 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 19.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 66.5 Anne Kristin Mikkelborg 2 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 37.9 Mona Dalland Stormo 10 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - Medizinische Universität Graz Godkjent 1.8 Jannicke Gjølme Eriksen 11 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - Albert-Ludwigs-Universität-Freiburg Godkjent 1.9 Jannicke Gjølme Eriksen 11 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - TU Munchen Godkjent 1.4 Jannicke Gjølme Eriksen 11 Dager siden
UTveksling for medisinstudenter - Universität Leipzig Godkjent 1.4 Jannicke Gjølme Eriksen 11 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - Charité Universitätsmedizin Berlin Godkjent 1.7 Jannicke Gjølme Eriksen 11 Dager siden
Leseplasser - bokskap - hvilerom - campus Øya Godkjent 10.4 Svanhild Reitan Lande 2 Måneder siden
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 4.2 Jannicke Gjølme Eriksen 2 Måneder siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.8 Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 33.1 Ivar Skjåk Nordrum 2 Måneder siden
Leseplasser på Øya Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 Måneder siden
HMS-ansvar for helsefagstudenter ved utenlandsopphold - for ansatte - MH Godkjent 1.1 Kristina Jones 5 Måneder siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.3 Ragnhild Lier 7 Måneder siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 12 Måneder siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden