Sider med tagg master .

Status Revisjon Bruker  
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.8 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Prerequisites for starting your MA thesis - graduate engineer programmes Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 2 Dager siden
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 8.8 Miriam Nesbø 3 Dager siden
Ferdigstille bachelor- og masteroppgave Godkjent 3.7 Miriam Nesbø 3 Dager siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 4 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.5 Lars Trovatten Grønflaten 8 Dager siden
Masteravtale - SU Godkjent 5.5 (Mindre endring) Kjersti Strømme 25 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.7 Anette Knutsen 1 Måned siden
Student ved IDI Godkjent 18.7 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 1 Måned siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.4 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.8 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.2 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Master student at the Department of Biotechnology and Food Science Godkjent 7.4 Henrik Stamnes Dahl 2 Måneder siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.7 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Leseplasser på Øya Godkjent 8.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 4 Måneder siden
Studier ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 4 Måneder siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.3 Erik Wessel-Berg 5 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 5 Måneder siden
Digital home exam - for students Godkjent 3.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 5 Måneder siden
Oppstart av masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 2.9 Sara Ylva Louise Edin 5 Måneder siden