Sider med tagg master .

Status Revisjon Bruker  
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 4.7 Therese Mjøen 4 Dager siden
Datateknologi og informatikk – IDI Godkjent 16.0 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 4 Dager siden Flytt til søppelkassen
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 12.2 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 4 Dager siden
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 6.5 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 5 Dager siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 3.5 Erik Wessel-Berg 7 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.1 Vegard Rønning 7 Dager siden
Levere masteroppgaven elektronisk - AD Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Dager siden
Forutsetning for masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 2.4 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 10 Dager siden
Oppstart av masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 13 Dager siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 2.6 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 18 Dager siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.5 Vegard Rønning 19 Dager siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.6 Vegard Rønning 19 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 4.8 Lars Trovatten Grønflaten 25 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 10.5 Lars Trovatten Grønflaten 25 Dager siden
Masteravtale - SU Godkjent 4.4 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 1 Måned siden
Copyright in theses Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 5.5 Bernt Skjemstad 1 Måned siden
Digital home exam - for students Godkjent 3.5 Bernt Skjemstad 1 Måned siden
Publishing and delayed publication of theses Godkjent 1.6 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 1 Måned siden
Submit your MA thesis - Graduate Engineer Programmes Godkjent 1.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden