Sider med tagg master .

Status Revisjon Bruker  
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.4 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Datateknologi og informatikk – IDI Godkjent 14.0 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 2 Dager siden Flytt til søppelkassen
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 4.9 Vegard Rønning 9 Dager siden
Innlevering av bachelor- og masteroppgaver i Inspera Godkjent 4.3 Bernt Skjemstad 12 Dager siden
Leseplasser på Øya Godkjent 8.1 Kristina Jones 13 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 4.4 Lars Trovatten Grønflaten 19 Dager siden
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 1.9 Marian Førde 20 Dager siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 3.3 Tone Fredriksen Ydse 1 Måned siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 1.4 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 1 Måned siden
Publishing and delayed publication of theses Godkjent 1.3 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 1 Måned siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 9.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 7.4 Sølvi Bente Sønvisen 2 Måneder siden
Copyright in theses Godkjent 1.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Copyright in masters theses Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Masterpresentasjoner ved NV-fakultetet Godkjent 28.1 Peder Kristian Brenne 2 Måneder siden
Master thesis in biotechnology Godkjent 5.7 Henrik Stamnes Dahl 3 Måneder siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 4.0 Therese Mjøen 4 Måneder siden
Oppstart av masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 1.9 (Mindre endring) Mads Saurstrø 6 Måneder siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 2.9 Vegard Rønning 8 Måneder siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.3 Vegard Rønning 8 Måneder siden