Sider med tagg mac .

Status Revisjon Bruker  
Installing printers in Mac OS X Godkjent 7.9 (Mindre endring) Thomas Misje 6 Dager siden
Software overview Godkjent 47.0 Jan Ole Waagen 7 Dager siden
Programvareoversikt Godkjent 50.4 Jan Ole Waagen 7 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 24.4 Andreas Fjørstad Hole 11 Dager siden
Drift av datamaskiner Godkjent 1.2 Christine Anne Sætre 1 Måned siden
Installere NTNU-skriver i Mac OSX Godkjent 14.6 (Mindre endring) Egil Swan Heistad 6 Måneder siden
Outlook på Mac Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 6 Måneder siden
Programfarm med Mac Godkjent 8.1 (Mindre endring) Martin Syslak Mjelde 6 Måneder siden
Software Farm for Mac users Godkjent 5.7 (Mindre endring) Martin Syslak Mjelde 6 Måneder siden
SSH Godkjent 3.0 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 10 Måneder siden
Connect to wireless internet for Mac OS X Godkjent 2.6 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 1 År siden
Koble til trådløsnettet med Mac Godkjent 5.2 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 1 År siden
Connect to your home directory via Mac OS X Godkjent 3.0 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 1 År siden
Koble til nettverksområde med Mac OS X Godkjent 6.6 Halvor Johan Steine 1 År siden
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 8.1 (Mindre endring) Tina Halkinrud 1 År siden
Equipment in the library Godkjent 5.3 Tina Halkinrud 1 År siden
Matlab Godkjent 16.8 Jan Ole Waagen 1 År siden
NAG Fortran compiler Godkjent 4.4 Jan Ole Waagen 2 År siden
Office 365 Install on MAC osX Godkjent 1.9 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden
Office 365 – Installere på OSX Godkjent 2.7 (Mindre endring) Thomas Misje 2 År siden Flytt til søppelkassen