Sider med tagg losam .

Status Revisjon Bruker  
LOSAM for Utdanning og læringskvalitet 2014 Godkjent 3.6 Thomas Andersen 4 År siden
LOSAM for Utdanning 2015 Godkjent 1.0 Unni Merete Salminen 4 År siden
LOSAM for utdanning 2011-2014 Godkjent 1.0 Unni Merete Salminen 4 År siden
LOSAM - fakultet for teknologi Godkjent 1.3 Sølvi Seljeflot 3 År siden
LOSAM - NT-fakultetet Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
LOSAM for utdanning 2011-2015 Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
LOSAM for Utdanning 2016 Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
LOSAM - Økonomi og eiendom Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
LOSAM for organisasjon - nyskaping - forskning Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
LOSAM for Utdanning Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
LOSAM i Ålesund Godkjent 2.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 10 Måneder siden
Tilpasningsavtalen Godkjent 13.6 Jorunn Wessel 7 Måneder siden
Verneombud Godkjent 22.7 (Mindre endring) Kristin Lysklett 7 Måneder siden
LOSAM - NV-fakultetet Godkjent 8.7 Per Henning 12 Dager siden
LOSAM - Økonomi - eiendom - campus Godkjent 28.8 (Mindre endring) Jens Petter Nygård 10 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 9.3 (Mindre endring) Sissel Sæther 5 Dager siden
LOSAM for rektors stab og organisasjon Godkjent 12.7 (Mindre endring) Rune Haugen 4 Dager siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM Godkjent 37.6 Sara Ylva Louise Edin 4 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 16.6 Karoline Lorentzen 4 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 14.5 Edith Marlene Søndre 3 Dager siden
LOSAM for utdanning 2011-2016 Godkjent 8.2 Unni Merete Salminen 2 Dager siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 29.3 Unni Merete Salminen 2 Dager siden