Sider med tagg lesesalsplass .

Status Revisjon Bruker  
Leseplasser og datasaler - Gløshaugen Godkjent 12.7 (Mindre endring) Magnar Hole 4 Dager siden
Ekstra leseplasser i eksamensperioden Godkjent 8.0 Anna Kittel 1 Måned siden
Leseplasser - bokskap - hvilerom - campus Øya Godkjent 10.4 Svanhild Reitan Lande 1 Måned siden
Leseplasser og datasaler - Trondheim sentrum Godkjent 3.3 Svanhild Reitan Lande 2 Måneder siden
Leseplasser og datasaler - Valgrinda Godkjent 2.4 Svanhild Reitan Lande 2 Måneder siden
Leseplasser og datasaler - Tyholt Godkjent 2.6 Svanhild Reitan Lande 2 Måneder siden
Leseplasser og datasaler - Dragvoll Godkjent 6.9 Svanhild Reitan Lande 2 Måneder siden
Leseplasser på Øya Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 Måneder siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 År siden
Lesesalsplasser for masterstudenter - IBT Godkjent 4.3 (Mindre endring) Henrik Stamnes Dahl 2 År siden
Leseplasser og datasaler - Sentrum Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Leseplasser og datasaler - Øya Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Leseplasser - Øya Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Leseplasser - Valgrinda Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Leseplasser - Tyholt Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Leseplasser - Sentrum Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Leseplasser - Gløshaugen Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Leseplasser - Dragvoll Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Søke lesesalplass ved HF og SVT - masterstudenter Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden