Sider med tagg leseplass .

Status Revisjon Bruker  
Leseplasser og grupperom ved biblioteket Godkjent 11.1 Marit Brodshaug 4 Dager siden
Ekstra leseplasser i eksamensperioden Godkjent 9.0 Anna Kittel 1 Måned siden
Leseplasser - bokskap - hvilerom - campus Øya Godkjent 10.6 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Leseplasser og datasaler - Kalvskinnet Godkjent 3.9 Svanhild Reitan Lande 6 Måneder siden
Leseplasser og datasaler - Trondheim sentrum Godkjent 3.3 Svanhild Reitan Lande 7 Måneder siden
Leseplasser og datasaler - Valgrinda Godkjent 2.4 Svanhild Reitan Lande 7 Måneder siden
Leseplasser og datasaler - Tunga Godkjent 3.0 Svanhild Reitan Lande 7 Måneder siden
Leseplasser og datasaler - Tyholt Godkjent 2.6 Svanhild Reitan Lande 7 Måneder siden
Leseplasser og datasaler - Dragvoll Godkjent 6.9 Svanhild Reitan Lande 7 Måneder siden
Leseplasser på Øya Godkjent 1.0 Kristina Jones 9 Måneder siden
Leseplasser og datasaler - Elgeseter Godkjent 2.2 Svanhild Reitan Lande 10 Måneder siden
Leseplasser og datasaler - Sentrum Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Leseplasser og datasaler - Øya Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Leseplasser - Elgeseter Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Leseplasser - Øya Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Leseplasser - Valgrinda Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Leseplasser - Tyholt Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Leseplasser - Tunga Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Leseplasser - Kalvskinnet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Leseplasser - Sentrum Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden