Sider med tagg lederstøtte .

Status Revisjon Bruker  
Basis lederkompetanse for nye ledere med personalansvar Godkjent 1.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Dager siden
Kurs i forskningsledelse Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 13 Dager siden
Lover og reglementer Godkjent 4.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 4.6 (Mindre endring) Rune Haugen 3 Måneder siden
Endringsledelse Godkjent 9.6 Kari Rueslåtten 3 Måneder siden
Hvordan lede ansatte med hjemmekontor Godkjent 1.6 Rune Haugen 8 Måneder siden
Team og ledergrupper Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Lederrollen Godkjent 3.0 (Mindre endring) Bente Bakken 9 Måneder siden
Møteledelse Godkjent 3.8 (Mindre endring) Bente Bakken 10 Måneder siden
Kommunikasjon som ledelsesverktøy Godkjent 5.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Lederkommunikasjon Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Oppfølging av ny medarbeider Godkjent 1.8 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 2 År siden
Introduksjon av nytilsatte - Aktiviteter før oppstart Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Introduksjon av nytilsatte - første samtale med ny medarbeider Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Organisasjonskultur - for ledere Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Ny som leder Godkjent 2.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Medarbeiderskap - for ledere Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Medarbeiderutvikling - for ledere Godkjent 1.3 Edith Marlene Søndre 3 År siden
Oppfølging av sykemeldte i Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 År siden
Introduksjon av nytilsatte - Planlegge integreringsprosessen Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden