Sider med tagg lederstøtte .

Status Revisjon Bruker  
Lover og reglementer Godkjent 3.5 Felix Seifert 26 Dager siden
Kommunikasjon som ledelsesverktøy Godkjent 5.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Endringsledelse Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 3.8 Rune Haugen 8 Måneder siden
Møteledelse Godkjent 3.7 Edith Marlene Søndre 1 År siden
Team og ledergrupper Godkjent 4.5 Edith Marlene Søndre 1 År siden
Lederkommunikasjon Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Oppfølging av ny medarbeider Godkjent 1.8 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Introduksjon av nytilsatte - Aktiviteter før oppstart Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Introduksjon av nytilsatte - første samtale med ny medarbeider Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Organisasjonskultur - for ledere Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Lederrollen Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Ny som leder Godkjent 2.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Medarbeiderskap - for ledere Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Medarbeiderutvikling - for ledere Godkjent 1.3 Edith Marlene Søndre 2 År siden
Oppfølging av sykemeldte i Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Å bygge en ny enhet - for ledere Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Introduksjon av nytilsatte - Planlegge integreringsprosessen Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Oppfølgingssamtale med ny medarbeider Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden