Sider med tagg lederstøtte .

Status Revisjon Bruker  
Retningslinje for systematisk HMS-arbeid Godkjent 3.4 (Mindre endring) Frode Vågen 1 Dag siden
Sentrale HMS-retningslinjer Godkjent 7.9 (Mindre endring) Frode Vågen 4 Dager siden
Retningslinje for forbygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Godkjent 2.3 (Mindre endring) Frode Vågen 5 Dager siden
Retningslinje for HMS ved feltarbeid Godkjent 2.4 (Mindre endring) Frode Vågen 5 Dager siden
Retningslinje for brannvern Godkjent 3.1 (Mindre endring) Frode Vågen 5 Dager siden
Retningslinje for bruk av bedriftshelsetjenesten - BHT Godkjent 2.8 (Mindre endring) Frode Vågen 5 Dager siden
Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud Godkjent 2.2 (Mindre endring) Frode Vågen 5 Dager siden
Ny som leder Godkjent 3.0 (Mindre endring) Frode Vågen 1 Måned siden
Arbeid i team Godkjent 4.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 4.9 (Mindre endring) Rune Haugen 5 Måneder siden
Instituttlederprogrammet 2021-2025 Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Mottak av ny medarbeider Godkjent 4.0 Jorunn Wessel 7 Måneder siden
Research Leadership Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Kurs i forskningsledelse Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Basis lederkompetanse for nye ledere med personalansvar Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Mottak av nyansatt leder Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Mottak av ny leder Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 10 Måneder siden
Lover og reglementer Godkjent 4.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 12 Måneder siden
Endringsledelse Godkjent 9.6 Kari Rueslåtten 1 År siden
Hvordan lede ansatte med hjemmekontor Godkjent 1.6 Rune Haugen 1 År siden