Sider med tagg lederstøtte .

Status Revisjon Bruker  
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 4.2 Cathrine Haugan Grønvik 6 Dager siden
Endringsledelse Godkjent 9.5 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 1 Måned siden
Lover og reglementer Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Hvordan lede ansatte med hjemmekontor Godkjent 1.6 Rune Haugen 4 Måneder siden
Team og ledergrupper Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Lederrollen Godkjent 3.0 (Mindre endring) Bente Bakken 6 Måneder siden
Møteledelse Godkjent 3.8 (Mindre endring) Bente Bakken 7 Måneder siden
Kommunikasjon som ledelsesverktøy Godkjent 5.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Lederkommunikasjon Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Oppfølging av ny medarbeider Godkjent 1.8 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 2 År siden
Introduksjon av nytilsatte - Aktiviteter før oppstart Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Introduksjon av nytilsatte - første samtale med ny medarbeider Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Organisasjonskultur - for ledere Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Ny som leder Godkjent 2.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Medarbeiderskap - for ledere Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Medarbeiderutvikling - for ledere Godkjent 1.3 Edith Marlene Søndre 2 År siden
Oppfølging av sykemeldte i Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Introduksjon av nytilsatte - Planlegge integreringsprosessen Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Oppfølgingssamtale med ny medarbeider Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Arbeid i team Godkjent 4.7 (Mindre endring) Bente Bakken 7 Måneder siden