Sider med tagg laboratorier .

Status Revisjon Bruker  
Laboratorie- og verkstedhåndbok Godkjent 9.9 Arve Johansen 8 Dager siden
Stoffkartotek Godkjent 26.7 Ann Kristin Sjaastad 3 Måneder siden
Arbeid i laboratorier og verksteder utført av teknisk personell Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 5 Måneder siden
Bestille vernebrille Godkjent 6.7 Cecilie Dibbern Lydersen 6 Måneder siden
Kjemikalier og gasser Godkjent 30.5 Per Henning 7 Måneder siden
HMS ved IFY Godkjent 12.2 (Mindre endring) Oddbjørn Grandum 7 Måneder siden
Laboratorieutstyr Godkjent 12.1 Trond Reklev 8 Måneder siden
Støv Godkjent 16.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Arbeid med humant materiale Godkjent 11.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 5.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Støy Godkjent 12.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Arbeid med avløp Godkjent 2.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden
Sikkerhet ved uønskede hendelser i laboratorier og verksteder Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden
Renhold av laboratorier og verksteder Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 11 Måneder siden
Romkort Godkjent 21.7 (Mindre endring) Arve Johansen 1 År siden
Renhold av laboratorium for disseksjon og balsameringsrom på Laboratoriesenteret Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Archiving laboratory data Godkjent 1.2 (Mindre endring) Jan Frode Jæger 1 År siden
Lab Godkjent 1.2 Christine Anne Sætre 1 År siden
LabPC og Labnett Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 1 År siden
Archiving laboratory data Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 1 År siden