Sider med tagg kvass .

Status Revisjon Bruker  
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 7 Dager siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.8 Marianne Leirvik Bragstad 2 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 2 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 6 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Create a survey about educational quality for students Godkjent 1.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Utdanningskvalitet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetsmelding om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Ledelse av studieprogram Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden