Sider med tagg kvass .

Status Revisjon Bruker  
Create a survey about educational quality for students Godkjent 1.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.1 Hege Barreth Jacobsen 7 Måneder siden
Evaluere studieprogram - for studieprogramleder Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Gjennomføre studentevaluering av emne Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Kvalitetsmelding om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Lage spørreskjema til studentene om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden