Sider med tagg kvass .

Status Revisjon Bruker  
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 8 Dager siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.2 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 4 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 6 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.7 Øyvind Buljo 11 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Create a survey about educational quality for students Godkjent 1.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Utdanningskvalitet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden