Sider med tagg kvass .

Status Revisjon Bruker  
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Dager siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Dager siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Dager siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.7 Øyvind Buljo 11 Dager siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.0 Åshild Berg-Tesdal 3 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.1 Peder Kristian Brenne 3 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 6 Måneder siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 7 Måneder siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.6 Kjerstin Tobiassen 8 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.6 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Create a survey about educational quality for students Godkjent 1.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.7 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 1 År siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 1 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 1 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 1 År siden
Utdanningskvalitet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden