Sider med tagg kvass .

Status Revisjon Bruker  
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.6 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 1 Måned siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 6.4 Jørgen Flint 1 Måned siden
Studieprogramråd Godkjent 4.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 5.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 Måned siden
Create a survey about educational quality for students Godkjent 1.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 7.6 Øyvind Buljo 2 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.7 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 2 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.0 Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 5 Måneder siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 5 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 5 Måneder siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 8 Måneder siden
Get involved in student government Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 9 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tore Hugubakken 9 Måneder siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 9 Måneder siden
Utdanningskvalitet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 1 År siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.5 (Mindre endring) Kristine Reitan Lien 1 År siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 Tore Hugubakken 1 År siden