Sider med tagg kvass .

Status Revisjon Bruker  
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 3.0 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.8 Marit Svendsen 1 Måned siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.2 Marit Svendsen 1 Måned siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 7.0 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 9.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.5 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.9 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.9 Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 5 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 5 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 2 År siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 2 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Create a survey about educational quality for students Godkjent 1.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 3 År siden