Sider med tagg kvalitetssystem .

Status Revisjon Bruker  
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 15.5 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 12 Dager siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.8 Mathilde Eiksund 25 Dager siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Planlegge studieprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Studieplanrevisjon - verktøy for studiets oppbygging Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 7 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 10 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden