Sider med tagg kvalitetssystem .

Status Revisjon Bruker  
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 18.5 Kjersti Møller 7 Dager siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.4 Kjersti Møller 7 Dager siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 4.3 Marit Svendsen 3 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.8 Kjersti Møller 3 Måneder siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.5 Marit Svendsen 5 Måneder siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 5 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 7.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 5 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 4.0 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 5 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.9 Hege Barreth Jacobsen 10 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Planlegge studieprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Studieplanrevisjon - verktøy for studiets oppbygging Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 3 År siden
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 År siden