Sider med tagg kvalitetssikring .

Status Revisjon Bruker  
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.6 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 6 Timer siden Flytt til søppelkassen
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.7 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 4 Dager siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 8 Dager siden
Skrive emnerapport Godkjent 9.0 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 8 Dager siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 16 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 15.3 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 23 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Kvalitetssikre eksamensoppgave Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 3 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 6 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 9 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Spørsmål og svar om avvik - for studenter Godkjent 3.2 Cecilie Christensen Baar 1 År siden
Melde avvik - for studenter Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 2 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetsmelding om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Ledelse av studieprogram Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Evaluere studieprogram - for studieprogramleder Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Lage spørreskjema til studentene om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Gjennomføre studentevaluering av emne Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden