Sider med tagg kvalitetssikring .

Status Revisjon Bruker  
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Gjennomføre studentevaluering av emne Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Lage spørreskjema til studentene om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Evaluere studieprogram - for studieprogramleder Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Ledelse av studieprogram Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetsmelding om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Oppfølging av avvik - kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 1 År siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Melde avvik - for studenter Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Spørsmål og svar om avvik - for studenter Godkjent 3.2 Cecilie Christensen Baar 11 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.7 Øyvind Buljo 11 Måneder siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 6 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 4 Måneder siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.1 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 3 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.2 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.7 Anette Knutsen 1 Måned siden
Kvalitetssikre eksamensoppgave Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 25 Dager siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 10 Dager siden