Sider med tagg kvalitetssikring .

Status Revisjon Bruker  
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Gjennomføre studentevaluering av emne Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Lage spørreskjema til studentene om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Evaluere studieprogram - for studieprogramleder Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Ledelse av studieprogram Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Kvalitetsmelding om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 År siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 3 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 3 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 2 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Melde avvik - for studenter Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Spørsmål og svar om avvik - for studenter Godkjent 3.2 Cecilie Christensen Baar 1 År siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.6 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 3 Måneder siden Flytt til søppelkassen