Sider med tagg kvalitetssikring .

Status Revisjon Bruker  
Ledelse av studieprogram Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Melde avvik - for studenter Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 1 Måned siden
Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.8 Marianne Leirvik Bragstad 1 Måned siden
Spørsmål og svar om avvik - for studenter Godkjent 3.2 Cecilie Christensen Baar 1 År siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 5 Dager siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.2 Ann-Kristin Strømseng 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 1 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden