Sider med tagg kvalitetssikring .

Status Revisjon Bruker  
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.1 Hege Barreth Jacobsen 8 Måneder siden
Evaluere studieprogram - for studieprogramleder Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Gjennomføre studentevaluering av emne Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetssikre eksamensoppgave Godkjent 1.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.2 Anette Knutsen 23 Dager siden
Kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Lage spørreskjema til studentene om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden