Sider med tagg kvalitetssikring .

Status Revisjon Bruker  
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.0 Hege Barreth Jacobsen 1 Dag siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 9.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 22 Dager siden
Evaluere studieprogram Godkjent 7.2 Kjerstin Tobiassen 1 Måned siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 2 Måneder siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 5.7 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 2 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 2 Måneder siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 3.9 Per Henning 2 Måneder siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 8.0 Kjerstin Tobiassen 1 Måned siden
Melde avvik - for studenter Godkjent 2.5 Cecilie Christensen Baar 5 Måneder siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 5 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.5 Tore Hugubakken 6 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tore Hugubakken 6 Måneder siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 6 Måneder siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 6 Måneder siden
Mandat for studieprogramråd - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 7 Måneder siden
Studieprogramråd Godkjent 4.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 7 Måneder siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NT Godkjent 1.0 Per Henning 10 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.5 (Mindre endring) Kristine Reitan Lien 10 Måneder siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 11 Måneder siden