Sider med tagg kvalitetssikring .

Status Revisjon Bruker  
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 9.3 Tore Hugubakken 15 Timer siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 10 Dager siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 10 Dager siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 5.7 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 10 Dager siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 10 Dager siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 3.9 Per Henning 12 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 7.9 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 18 Dager siden
Melde avvik - for studenter Godkjent 2.5 Cecilie Christensen Baar 3 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 13.9 Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.5 Tore Hugubakken 4 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tore Hugubakken 4 Måneder siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 4 Måneder siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 5 Måneder siden
Mandat for studieprogramråd - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 5 Måneder siden
Studieprogramråd Godkjent 4.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 7.0 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 7 Måneder siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NT Godkjent 1.0 Per Henning 8 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.5 (Mindre endring) Kristine Reitan Lien 8 Måneder siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 9 Måneder siden