Sider med tagg kvalitetssikring .

Status Revisjon Bruker  
Undersøkelser om utdanning Godkjent 4.3 Marit Svendsen 3 Dager siden
EpN - Brukerveiledning for fagperson Godkjent 7.6 Anette Knutsen 9 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 16.5 Anette Knutsen 26 Dager siden
Lede studieprogram Godkjent 3.8 Kjersti Møller 1 Måned siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 9.6 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 3.1 Øyvind Buljo 1 Måned siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.5 Marit Svendsen 2 Måneder siden
Studentdemokratiet Godkjent 3.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 9.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.7 (Mindre endring) Marit Svendsen 2 Måneder siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 7.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 4.0 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 6 Måneder siden
Kvalitetssikre eksamensoppgave Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 7 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.9 Hege Barreth Jacobsen 7 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 9 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 9 Måneder siden