Sider med tagg kvalitetssikring .

Status Revisjon Bruker  
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 15.6 Hege Barreth Jacobsen 8 Dager siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 8 Dager siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 7.0 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 9 Dager siden
Skrive emnerapport Godkjent 9.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 9 Dager siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.5 Hege Barreth Jacobsen 9 Dager siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.9 Hege Barreth Jacobsen 9 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 17 Dager siden
Kvalitetssikre eksamensoppgave Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.9 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 4.1 Marit Svendsen 1 Måned siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.9 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.6 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 3 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Spørsmål og svar om avvik - for studenter Godkjent 3.2 Cecilie Christensen Baar 1 År siden
Melde avvik - for studenter Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden