Sider med tagg kvalitetssikring .

Status Revisjon Bruker  
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 9 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 10.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 11 Dager siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.6 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 1 Måned siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 8.2 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 1 Måned siden
Studieprogramråd Godkjent 4.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 5.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 Måned siden
Evaluere studieprogram Godkjent 7.6 Øyvind Buljo 2 Måneder siden
Melde avvik - for studenter Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.7 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 2 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.0 Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 5 Måneder siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 5 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 5 Måneder siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 8 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tore Hugubakken 9 Måneder siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 9 Måneder siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 9 Måneder siden
Mandat for studieprogramråd - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 10 Måneder siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NT Godkjent 1.0 Per Henning 1 År siden