Sider med tagg kvalitetssikring .

Status Revisjon Bruker  
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 12.2 Kristina Jones 14 Timer siden
Studieprogramråd Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 18 Timer siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 8.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 8 Dager siden
Melde avvik - for studenter Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 22 Dager siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 22 Dager siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.6 Kjerstin Tobiassen 1 Måned siden
Lede studieprogram Godkjent 3.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.2 Kjerstin Tobiassen 3 Måneder siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 6.0 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 3 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 4 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.6 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 5 Måneder siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 5 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 5.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 5 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 7.6 Øyvind Buljo 6 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.7 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 6 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.0 Hege Barreth Jacobsen 7 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 9 Måneder siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 9 Måneder siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 1 År siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 1 År siden