Sider med tagg kvalitetssikring .

Status Revisjon Bruker  
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 19 Dager siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 7.4 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 22 Dager siden Flytt til søppelkassen
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 13.1 Hege Barreth Jacobsen 27 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.1 Hege Barreth Jacobsen 4 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.7 Øyvind Buljo 5 Måneder siden
Spørsmål og svar om avvik - for studenter Godkjent 3.2 Cecilie Christensen Baar 5 Måneder siden
Melde avvik - for studenter Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 8 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 11 Måneder siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.6 Kjerstin Tobiassen 1 År siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 1 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 1 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 1 År siden