Sider med tagg iv .

Status Revisjon Bruker  
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 8 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 39.3 Vivian Sekkenes 8 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.4 Vivian Sekkenes 9 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 21 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 21 Dager siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 22 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 26 Dager siden
Samlokalisering - IV Godkjent 15.3 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.3 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved IV Godkjent 15.8 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Doktorgrad - skjema - IV Godkjent 3.1 (Mindre endring) Runa Nilssen 1 Måned siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Doktorgradsadministrasjon ved IV Godkjent 5.9 Runa Nilssen 3 Måneder siden
Minor i havbruk Godkjent 1.2 Sara Ylva Louise Edin 4 Måneder siden
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 24.3 Sara Ylva Louise Edin 4 Måneder siden
Minor i arkitektur Godkjent 1.3 Sara Ylva Louise Edin 6 Måneder siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Masteroppgave ved IV - realfag Godkjent 1.7 Sara Ylva Louise Edin 7 Måneder siden
Abaqus Godkjent 2.7 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Råd og utvalg ved IV Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 7 Måneder siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IV Godkjent 1.7 Sara Ylva Louise Edin 7 Måneder siden
Ledergruppen ved IV Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 7 Måneder siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 8 Måneder siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.3 Sara Ylva Louise Edin 8 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Ekskursjon for studenter ved IV Godkjent 1.9 Sara Ylva Louise Edin 9 Måneder siden
Forskningskomitéen ved IV Godkjent 1.5 Sheila Aldariz 11 Måneder siden
HMS ved IV Godkjent 3.9 Roar Eriksen 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Collocation IV - sub project 4a EPT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 1 År siden
Co-location IV - sub project 4a EPT Godkjent 1.6 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 1 År siden
Fusjon og reorganisering - IV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden
Valg ved IV Godkjent 7.6 Øyvind Buljo 2 År siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Råd og utvalg ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ledergruppen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Doktorgradsadministrasjon ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.4 Øyvind Buljo 2 År siden
Tilsetting - IVT - HR Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden