Sider med tagg iv .

Status Revisjon Bruker  
Student advisers at the Faculty of engineering Godkjent 10.1 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 7 Timer siden
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 32.1 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 1 Dag siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.8 Sara Ylva Louise Edin 6 Dager siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 6.0 Ole Henrik Hunstad Vik 7 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 43.0 Vivian Sekkenes 13 Dager siden
Abaqus Godkjent 2.9 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 13 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.4 (Mindre endring) Felix Seifert 14 Dager siden
Forskningskomitéen ved IV Godkjent 1.6 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 14 Dager siden
Ledergruppen ved IV Godkjent 2.1 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 14 Dager siden
Kommunikasjonsstøtte ved IV-fakultetet Godkjent 1.9 Sara Ylva Louise Edin 21 Dager siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.5 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Doktorgrad - skjema - IV Godkjent 3.8 (Mindre endring) Runa Nilssen 1 Måned siden
Minor i arkitektur Godkjent 1.9 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.5 Line Tørum Amdam 1 Måned siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 9.1 Gro Lurås 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved IV Godkjent 16.4 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.5 Vivian Sekkenes 3 Måneder siden
Samlokalisering - IBM Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 4 Måneder siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.7 Rune Haugen 5 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 7 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 7 Måneder siden
Samlokalisering - IV Godkjent 15.3 Sara Ylva Louise Edin 8 Måneder siden
Minor i havbruk Godkjent 1.2 Sara Ylva Louise Edin 10 Måneder siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Masteroppgave ved IV - realfag Godkjent 1.7 Sara Ylva Louise Edin 1 År siden
Råd og utvalg ved IV Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 1 År siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IV Godkjent 1.7 Sara Ylva Louise Edin 1 År siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 1 År siden