Sider med tagg iv .

Status Revisjon Bruker  
Tilsetting - IVT - HR Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.4 Øyvind Buljo 2 År siden
Doktorgradsadministrasjon ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ledergruppen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Råd og utvalg ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Valg ved IV Godkjent 7.6 Øyvind Buljo 2 År siden
Fusjon og reorganisering - IV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden
Co-location IV - sub project 4a EPT Godkjent 1.6 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 1 År siden
Collocation IV - sub project 4a EPT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
HMS ved IV Godkjent 3.9 Roar Eriksen 1 År siden
Forskningskomitéen ved IV Godkjent 1.5 Sheila Aldariz 11 Måneder siden
Ekskursjon for studenter ved IV Godkjent 1.9 Sara Ylva Louise Edin 9 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.3 Sara Ylva Louise Edin 8 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 8 Måneder siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Måneder siden
Ledergruppen ved IV Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 7 Måneder siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IV Godkjent 1.7 Sara Ylva Louise Edin 7 Måneder siden