Sider med tagg iv .

Status Revisjon Bruker  
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 9.3 Tore Hugubakken 15 Timer siden
HR-medarbeidere Godkjent 26.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 7 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 29.5 Jan Aage Mortensen 7 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 18.2 Øyvind Buljo 10 Dager siden
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 22.8 Ragnhild Nordback Madsen 10 Dager siden
Beredskap ved IV Godkjent 1.4 Øyvind Buljo 11 Dager siden
Ledergruppen ved IV Godkjent 1.8 Øyvind Buljo 12 Dager siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 1.9 Øyvind Buljo 12 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 17.0 (Mindre endring) Janne Tellefsen 1 Måned siden
Fusjon og reorganisering - IV Godkjent 3.7 Tore Hugubakken 1 Måned siden
Valg ved IV Godkjent 7.6 Øyvind Buljo 2 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.7 Geir E. W. Ekle 2 Måneder siden
Datasaler ved IV Godkjent 3.0 Tore Hugubakken 3 Måneder siden
Trykking av oppgaver Godkjent 6.5 Tore Hugubakken 3 Måneder siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IV Godkjent 1.4 Øyvind Buljo 4 Måneder siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 4 Måneder siden
Samlokalisering - IV Godkjent 1.2 Jon Are Nilsen 4 Måneder siden
Råd og utvalg ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 5 Måneder siden
Ledergruppen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 5 Måneder siden