Sider med tagg iv .

Status Revisjon Bruker  
HR-medarbeidere Godkjent 37.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Dag siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 30.6 (Mindre endring) Vivian Sekkenes 6 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 36.9 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Minor i arkitektur Godkjent 1.3 Sara Ylva Louise Edin 21 Dager siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 29 Dager siden
Masteroppgave ved IV - realfag Godkjent 1.7 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 19.7 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Doktorgrad - skjema - IV Godkjent 3.0 Runa Nilssen 1 Måned siden
Abaqus Godkjent 2.7 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Råd og utvalg ved IV Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 24.2 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IV Godkjent 1.7 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Ledergruppen ved IV Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved IV Godkjent 14.4 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Samlokalisering - IV Godkjent 14.7 (Mindre endring) Kristian Rathe Gisvold 2 Måneder siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 2 Måneder siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.3 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Måneder siden