Sider med tagg inspera .

Status Revisjon Bruker  
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 15.3 (Mindre endring) William Henriksen 8 Timer siden
Digital school exam - for students Godkjent 9.2 (Mindre endring) William Henriksen 8 Timer siden
Digital exam for students Godkjent 7.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Dager siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Dager siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 19 Dager siden
Exam location - Sluppenvegen 14 Godkjent 3.2 Anette Knutsen 20 Dager siden
Eksamenslokale - Sluppenvegen 14 Godkjent 3.7 Anette Knutsen 20 Dager siden
Digital test exam Godkjent 2.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 2 Måneder siden
Gjennomføre digital testeksamen Godkjent 4.1 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 2 Måneder siden
Karaktergivende vurderinger i eksamens- og e-læringssystem Godkjent 2.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Digital eksamen - ofte stilte spørsmål Godkjent 6.8 Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden
Digital school exam - for academic staff Godkjent 4.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 3 Måneder siden
Plagiarism control - Using Urkund in Inspera Godkjent 1.7 Vegard Fuglaas Andersen 5 Måneder siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera Godkjent 2.0 Vegard Fuglaas Andersen 5 Måneder siden
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 5 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 5 Måneder siden
Digital home exam - for students Godkjent 3.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 5 Måneder siden
Levere masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 3.2 Kai Torgeir Dragland 6 Måneder siden
Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 6 Måneder siden