Sider med tagg innkjøp .

Status Revisjon Bruker  
Anskaffelser Godkjent 7.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 1 Måned siden
Anskaffelser over 500 000 Godkjent 5.0 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Basware CM - kontrakt Godkjent 6.9 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Basware IP - faktura Godkjent 7.2 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Basware PM - Innkjøp Godkjent 11.8 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Bestille blomster Godkjent 5.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Bestille catering og møtemat Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Bestille mat og catering til møte eller konferanse Godkjent 11.8 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 1 Måned siden
Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Bestilling under kr 100 000 Godkjent 2.9 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Betingelser for betaling og levering Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tina Husby Aune 3 Måneder siden
Budsjettdisponeringsmyndighet Godkjent 5.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Drift av datamaskiner Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Etikk ved bestilling Godkjent 3.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Gaver og fordeler Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Generelle innkjøpsbetingelser Godkjent 6.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Kjøp av Forsknings- og utviklingstjenester Godkjent 2.4 Tina Husby Aune 1 Måned siden
Kjøp av konsulenttjenester Godkjent 2.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 10 Måneder siden