Sider med tagg innkjøp .

Status Revisjon Bruker  
Anskaffelser Godkjent 7.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 3 Måneder siden
Anskaffelser over 500 000 Godkjent 5.0 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Basware CM - kontrakt Godkjent 6.9 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Basware IP - faktura Godkjent 7.2 Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Basware PM - Innkjøp Godkjent 11.9 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Bestille blomster Godkjent 5.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Bestille catering og møtemat Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Bestille mat og catering til møte eller konferanse Godkjent 11.8 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.3 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 3 Måneder siden
Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Bestilling under kr 100 000 Godkjent 2.9 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Betingelser for betaling og levering Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tina Husby Aune 5 Måneder siden
Budsjettdisponeringsmyndighet Godkjent 5.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Drift av datamaskiner Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 6 Måneder siden
Etikk ved bestilling Godkjent 3.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Gaver og fordeler Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Generelle innkjøpsbetingelser Godkjent 6.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Kjøp av Forsknings- og utviklingstjenester Godkjent 2.4 Tina Husby Aune 3 Måneder siden
Kjøp av konsulenttjenester Godkjent 2.6 (Mindre endring) Felix Seifert 18 Dager siden
Kjøp av teknisk sprit Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Kjøpe inn eller fjerne avtrekksskap Godkjent 4.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Kjøpe NTNU-produkter Godkjent 7.8 Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
Kjøpe trykkeritjenester Godkjent 8.7 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 9 Måneder siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.3 Kristina Jones 1 Måned siden
Krav til universell utforming ved innkjøp av IKT-løsninger Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 5 År siden
Kredittkort varekjøp - rammeavtale Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Lage kompendium Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter Godkjent 7.2 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 1 Måned siden
Merkantile forhold Godkjent 2.0 (Mindre endring) Felix Seifert 18 Dager siden
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 24.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 1 Måned siden
Regnskap - Mva ved inn- og utførsel av varer Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Regnskap -Mva ved inn og utførsel av varer Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Retningslinjer for anskaffelser Godkjent 9.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Rutiner for attestasjonskontroll Godkjent 5.3 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Sjekkliste ved kjøp av vitenskapelig utstyr og annet teknisk utstyr Godkjent 4.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 5 Måneder siden
Skjema - Økonomi Godkjent 61.1 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Teknisk kravspesifikasjon Godkjent 2.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden