Sider med tagg ime .

Status Revisjon Bruker  
Lektorutdanningen for realfag - studiets oppbygging før 2013 Godkjent 3.6 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og biologi Godkjent 4.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og fysikk Godkjent 4.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og informatikk Godkjent 2.7 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og kjemi Godkjent 2.2 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - biologi og kjemi Godkjent 2.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Årets formidler og Årets lærer IME Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Horizon 2020 and International Funding at IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Ledergruppen ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Fakultetsstyret IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Studieveiledere ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Student advisers at the IME faculty Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Ledige stillinger for studenter ved IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Postmottak og dokumentsenter Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Tilbake Fakultetsstyret IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden