Sider med tagg ime .

Status Revisjon Bruker  
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.8 Oddrun Husby 18 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 25.7 Oddrun Husby 9 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Avskjed i nåde Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 4.1 Erik Wessel-Berg 24 Dager siden
Beskrivelse av fordypningstema - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 3 År siden
Datasaler ved IE Godkjent 3.1 Dag Nummedal 9 Måneder siden
Datasaler ved IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 3.0 Erik Wessel-Berg 24 Dager siden
Description of specialization themes - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 3 År siden
Ekskursjon for studenter - IE Godkjent 5.3 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Ekskursjon for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Ekskursjon for studenter ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Ekskursjon for studenter ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.9 Kai Torgeir Dragland 2 Dager siden
Fakultetsstyret IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
HMS ved IE Godkjent 5.2 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
IE-fakultetet Godkjent 33.7 Kai Torgeir Dragland 1 Dag siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 7 Måneder siden
Ledergruppen ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Ledergruppen ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Ledige stillinger for studenter ved IE Godkjent 9.0 Åse Vibeke Belsvik 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - biologi og kjemi Godkjent 2.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og biologi Godkjent 4.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og fysikk Godkjent 4.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og informatikk Godkjent 2.7 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og kjemi Godkjent 2.2 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanningen for realfag - studiets oppbygging før 2013 Godkjent 3.6 Sølvi Bente Sønvisen 5 År siden
Lesesalsplasser ved IES Godkjent 1.3 Erik Wessel-Berg 10 Måneder siden
Lesesalsplasser ved IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 3 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 9.8 Kai Torgeir Dragland 22 Dager siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Masteroppgave for lektorutdanningen - LUR Godkjent 4.6 Chris Helen Kvendseth Solvoll 2 Måneder siden
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 3 År siden
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 1 År siden Flytt til søppelkassen
Masteroppgave ved IES Godkjent 2.3 Erik Wessel-Berg 1 År siden
Masteroppgave ved IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 3 År siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 1 År siden
MSc Information Systems Godkjent 6.3 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 8 Dager siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 6.2 Gro Lurås 1 Måned siden
Postmottak og dokumentsenter Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Project and specialization course - IES Godkjent 3.1 Kirsti Klemetsaune 2 Måneder siden
Project and specialization course - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 3 År siden
Prosjektoppgave og fordypningsemne - IES Godkjent 3.5 Kirsti Klemetsaune 2 Måneder siden
Prosjektoppgave og fordypningsemne - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 3 År siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.6 Ann Kristin Sjaastad 14 Dager siden
Sikkerhetskurs for studenter - IE Godkjent 7.5 Kjersti Marie Bakken 5 Måneder siden
Sikkerhetskurs for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Specialization Information Systems Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 3 År siden
Specialization Information Systems – MSINFOSYST Godkjent 5.3 Unni Kringtrø Eide 1 År siden Flytt til søppelkassen
Strategidokumenter IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Student advisers at the IE faculty Godkjent 17.1 Therese Mjøen 3 Måneder siden
Student advisers at the IME faculty Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Student ved IE Godkjent 4.2 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.4 Vegard Rønning 1 Dag siden
Studieprogramråd for kommunikasjonsteknologi Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Studieprogramråd for kybernetikk og robotikk Godkjent 3.2 Vegard Rønning 1 Dag siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.9 Vegard Rønning 1 Dag siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 4.1 Vegard Rønning 1 Dag siden
Studieprogramråd for telematikk Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Studiestruktur og emnesammenheng - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 3 År siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.9 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieutvalget ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Studieutvalget ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Studieveiledere - IE Godkjent 36.5 Therese Mjøen 3 Måneder siden
Studieveiledere ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Studieveiledere ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Søk støtte til formidling ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Søk støtte til formidling ved IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden