Sider med tagg ime .

Status Revisjon Bruker  
Lektorutdanningen for realfag - studiets oppbygging før 2013 Godkjent 3.6 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og biologi Godkjent 4.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og fysikk Godkjent 4.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og informatikk Godkjent 2.7 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og kjemi Godkjent 2.2 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - biologi og kjemi Godkjent 2.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Årets formidler og Årets lærer IME Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Horizon 2020 and International Funding at IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 4 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Ledergruppen ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Fakultetsstyret IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Studieveiledere ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Student advisers at the IME faculty Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Ledige stillinger for studenter ved IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Postmottak og dokumentsenter Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Tilbake Fakultetsstyret IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Lesesalsplasser ved IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Datasaler ved IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Incentives for EU Applications at IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Prosjektoppgave og fordypningsemne - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Tilleggsprofiler IKT-studier IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Studieutvalget ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Strategidokumenter IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden Flytt til søppelkassen
Ekskursjon for studenter ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Beskrivelse av fordypningstema - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Description of specialization themes - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Masteroppgave ved IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Project and specialization course - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Studiestruktur og emnesammenheng - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Valg av studieretning - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Avskjed i nåde Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Valg av studieretning - IES Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Søk støtte til formidling ved IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ledergruppen ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieutvalget ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ekskursjon for studenter ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieveiledere ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Sikkerhetskurs for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ekskursjon for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Søk støtte til formidling ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Student ved IE Godkjent 4.2 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Specialization Information Systems Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Studieprogramråd for kommunikasjonsteknologi Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 1 År siden
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IE Godkjent 4.7 Vegard Rønning 1 År siden Flytt til søppelkassen
Incentives for EU Applications at IE Godkjent 4.2 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Studieprogramråd for telematikk Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Tilleggsprofiler IKT-studier IE Godkjent 4.5 Therese Mjøen 1 År siden
Valg av hovedprofil - IES Godkjent 2.1 Erik Wessel-Berg 1 År siden
Masteroppgave ved IES Godkjent 2.3 Erik Wessel-Berg 1 År siden
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
MSc Information Systems Godkjent 6.2 Unni Kringtrø Eide 11 Måneder siden
Specialization Information Systems – MSINFOSYST Godkjent 5.3 Unni Kringtrø Eide 11 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 11 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 10 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 9 Måneder siden
Project and specialization course - IES Godkjent 2.9 Kirsti Klemetsaune 9 Måneder siden
Prosjektoppgave og fordypningsemne - IES Godkjent 3.3 Kirsti Klemetsaune 9 Måneder siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 8 Måneder siden
HMS ved IE Godkjent 5.0 Kai Torgeir Dragland 5 Måneder siden
Lesesalsplasser ved IES Godkjent 1.3 Erik Wessel-Berg 5 Måneder siden
Masteroppgave for lektorutdanningen - LUR Godkjent 4.5 Stian Tamlagsrønning 4 Måneder siden
Datasaler ved IE Godkjent 3.1 Dag Nummedal 4 Måneder siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.8 Anne Kristin Bratseth 3 Måneder siden