Sider med tagg ime .

Status Revisjon Bruker  
Lektorutdanningen for realfag - studiets oppbygging før 2013 Godkjent 3.6 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og biologi Godkjent 4.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og fysikk Godkjent 4.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og informatikk Godkjent 2.7 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og kjemi Godkjent 2.2 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - biologi og kjemi Godkjent 2.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Årets formidler og Årets lærer IME Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Horizon 2020 and International Funding at IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Ledergruppen ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Fakultetsstyret IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Studieveiledere ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Student advisers at the IME faculty Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Ledige stillinger for studenter ved IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Postmottak og dokumentsenter Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Tilbake Fakultetsstyret IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Lesesalsplasser ved IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Datasaler ved IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Incentives for EU Applications at IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Prosjektoppgave og fordypningsemne - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Tilleggsprofiler IKT-studier IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Studieutvalget ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Strategidokumenter IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden Flytt til søppelkassen
Ekskursjon for studenter ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Beskrivelse av fordypningstema - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Description of specialization themes - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Masteroppgave ved IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Project and specialization course - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Studiestruktur og emnesammenheng - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Valg av studieretning - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Avskjed i nåde Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Valg av studieretning - IES Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Søk støtte til formidling ved IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ledergruppen ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieutvalget ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
IME-fakultetets julekalender Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
IE-fakultetets julekalender Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ekskursjon for studenter ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Studieveiledere ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Sikkerhetskurs for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ekskursjon for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Søk støtte til formidling ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Student ved IE Godkjent 4.2 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Specialization Information Systems Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Studieprogramråd for kommunikasjonsteknologi Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 1 År siden
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IE Godkjent 4.7 Vegard Rønning 1 År siden Flytt til søppelkassen
Incentives for EU Applications at IE Godkjent 4.2 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Studieprogramråd for telematikk Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Tilleggsprofiler IKT-studier IE Godkjent 4.5 Therese Mjøen 1 År siden
Valg av hovedprofil - IES Godkjent 2.1 Erik Wessel-Berg 1 År siden
Masteroppgave ved IES Godkjent 2.3 Erik Wessel-Berg 10 Måneder siden
Get involved in student government Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
IE-fakultetet Godkjent 32.6 Kai Torgeir Dragland 9 Måneder siden
MSc Information Systems Godkjent 6.2 Unni Kringtrø Eide 9 Måneder siden
Specialization Information Systems – MSINFOSYST Godkjent 5.3 Unni Kringtrø Eide 9 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 8 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 7 Måneder siden
Project and specialization course - IES Godkjent 2.9 Kirsti Klemetsaune 6 Måneder siden
Prosjektoppgave og fordypningsemne - IES Godkjent 3.3 Kirsti Klemetsaune 6 Måneder siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 3.3 Erik Wessel-Berg 6 Måneder siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 6 Måneder siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden