Sider med tagg ime .

Status Revisjon Bruker  
Lektorutdanningen for realfag - studiets oppbygging før 2013 Godkjent 3.6 Sølvi Bente Sønvisen 5 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og biologi Godkjent 4.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og fysikk Godkjent 4.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og informatikk Godkjent 2.7 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og kjemi Godkjent 2.2 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - biologi og kjemi Godkjent 2.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Årets formidler og Årets lærer IME Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Ledergruppen ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Fakultetsstyret IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Studieveiledere ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Student advisers at the IME faculty Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Ledige stillinger for studenter ved IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Postmottak og dokumentsenter Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Tilbake Fakultetsstyret IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Lesesalsplasser ved IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 3 År siden
Datasaler ved IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Prosjektoppgave og fordypningsemne - IET Godkjent 1.0 Erik Wessel-Berg 3 År siden
Tilleggsprofiler IKT-studier IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Studieutvalget ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Strategidokumenter IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Årets formidler – lærer – målgivende pasning IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden Flytt til søppelkassen
Ekskursjon for studenter ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden