Sider med tagg ify .

Status Revisjon Bruker  
HMS ved NV Godkjent 46.6 Espen Fjærvik 5 Dager siden
HMS-roller ved NV Godkjent 18.3 (Mindre endring) Espen Fjærvik 7 Dager siden
Electronics workshop at NV Godkjent 2.1 Per Henning 14 Dager siden
Electronics workshop IFY Godkjent 1.0 Per Henning 14 Dager siden
Elektronikkverkstedet ved NV Godkjent 9.3 Per Henning 14 Dager siden
Elektronikkverkstedet IFY Godkjent 1.0 Per Henning 14 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 14 Dager siden
Lærerallokering IFY Godkjent 10.1 Peder Kristian Brenne 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved NV Godkjent 40.5 Per Henning 1 Måned siden
HMS ved IFY Godkjent 12.8 Oddbjørn Grandum 3 Måneder siden
Kompetanseløft innen utdanning og forskning ved NV Godkjent 4.1 Pernille Feilberg 8 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Styret ved Institutt for fysikk Godkjent 7.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Prosjektoppgaver og masteroppgaver i fysikk Godkjent 21.0 Peder Kristian Brenne 1 År siden
Møtereferat ved IFY Godkjent 15.7 Jon Andreas Støvneng 2 År siden
Fordypningsprosjekt ved IFY Godkjent 2.2 Peder Kristian Brenne 2 År siden
Prosjekt- og masteroppgavetilbud ved Institutt for fysikk Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Studieprogramråd - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Ledige stillinger for studenter ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden