Sider med tagg ify .

Status Revisjon Bruker  
Pliktarbeid for stipendiater IFY Godkjent 4.7 Peder Kristian Brenne 3 År siden
Formidlingsutvalget ved Institutt for fysikk Godkjent 4.6 Irene Aspli 3 År siden
Ledermøtet IFY Godkjent 18.9 Irene Aspli 3 År siden
Ledige stillinger for studenter ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Studieprogramråd - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Prosjekt- og masteroppgavetilbud ved Institutt for fysikk Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Fordypningsprosjekt ved IFY Godkjent 2.2 Peder Kristian Brenne 2 År siden
Møtereferat ved IFY Godkjent 15.7 Jon Andreas Støvneng 2 År siden
Prosjektoppgaver og masteroppgaver i fysikk Godkjent 21.0 Peder Kristian Brenne 1 År siden
Elektronikkverkstedet IFY Godkjent 8.9 Per Henning 1 År siden
Electronics workshop IFY Godkjent 1.8 Per Henning 1 År siden
Styret ved Institutt for fysikk Godkjent 7.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Kompetanseløft innen utdanning og forskning ved NV Godkjent 4.1 Pernille Feilberg 6 Måneder siden
HMS-roller ved NV Godkjent 17.0 (Mindre endring) Espen Fjærvik 3 Måneder siden
HMS ved IFY Godkjent 12.8 Oddbjørn Grandum 1 Måned siden
Lærerallokering IFY Godkjent 10.0 Peder Kristian Brenne 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved NV Godkjent 40.5 Per Henning 9 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.5 (Mindre endring) Espen Fjærvik 8 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.2 Peder Kristian Brenne 7 Dager siden