Sider med tagg ify .

Status Revisjon Bruker  
Pliktarbeid for stipendiater IFY Godkjent 4.7 Peder Kristian Brenne 3 År siden
Formidlingsutvalget ved Institutt for fysikk Godkjent 4.6 Irene Aspli 3 År siden
Ledermøtet IFY Godkjent 18.9 Irene Aspli 3 År siden
Ledige stillinger for studenter ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Studieprogramråd - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Prosjekt- og masteroppgavetilbud ved Institutt for fysikk Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Fordypningsprosjekt ved IFY Godkjent 2.2 Peder Kristian Brenne 2 År siden
Møtereferat ved IFY Godkjent 15.7 Jon Andreas Støvneng 2 År siden
Prosjektoppgaver og masteroppgaver i fysikk Godkjent 21.0 Peder Kristian Brenne 1 År siden
Styret ved Institutt for fysikk Godkjent 7.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Kompetanseløft innen utdanning og forskning ved NV Godkjent 4.1 Pernille Feilberg 8 Måneder siden
HMS ved IFY Godkjent 12.8 Oddbjørn Grandum 3 Måneder siden
Ledige stillinger for studenter ved NV Godkjent 40.5 Per Henning 1 Måned siden
Lærerallokering IFY Godkjent 10.1 Peder Kristian Brenne 1 Måned siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 14 Dager siden
Elektronikkverkstedet IFY Godkjent 1.0 Per Henning 14 Dager siden
Elektronikkverkstedet ved NV Godkjent 9.3 Per Henning 14 Dager siden
Electronics workshop IFY Godkjent 1.0 Per Henning 14 Dager siden