Sider med tagg ie .

Status Revisjon Bruker  
Studieveiledere - IE Godkjent 35.2 Therese Mjøen 2 Dager siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 3.4 Erik Wessel-Berg 3 Dager siden
HR ved IE Godkjent 4.0 Therese Mjøen 3 Dager siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 3 Dager siden
Student advisers at the IE faculty Godkjent 16.2 Erik Wessel-Berg 3 Dager siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.4 Tanja Mathiesen 3 Dager siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 4 Dager siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.3 Kai Torgeir Dragland 4 Dager siden
Nyansatt ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 4 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 5 Dager siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 6 Dager siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 12 Dager siden
Søke SFF Godkjent 2.2 Gunnhild Oftedal 16 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 19 Dager siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.7 Kai Torgeir Dragland 19 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 6.0 Vegard Rønning 20 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 5.9 Vegard Rønning 20 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 25 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 25 Dager siden
PhD forms - IE Godkjent 9.2 Harald Lenschow 26 Dager siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.5 Harald Lenschow 26 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 1 Måned siden
Student Representatives and Quality Assurance - IIK Godkjent 2.0 Frank Alexander Kræmer 1 Måned siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Godkjent 1.5 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved IE Godkjent 8.9 Åse Vibeke Belsvik 1 Måned siden
Ekskursjon for studenter - IE Godkjent 5.2 Therese Mjøen 1 Måned siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.3 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Employment in temporary academic positions - IE Godkjent 3.2 Harald Lenschow 1 Måned siden
Søk støtte til reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 3.3 Gunnhild Oftedal 1 Måned siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.4 Vegard Rønning 1 Måned siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 2 Måneder siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.6 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.7 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.8 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.2 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.7 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.8 Anne Kristin Bratseth 2 Måneder siden
Sikkerhetskurs for studenter - IE Godkjent 7.3 Kjersti Marie Bakken 2 Måneder siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Computer labs at IE Godkjent 1.9 Dag Nummedal 2 Måneder siden
Datasaler ved IE Godkjent 3.1 Dag Nummedal 2 Måneder siden
Lesesalsplasser ved IES Godkjent 1.3 Erik Wessel-Berg 4 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Electronic Systems Design Godkjent 3.3 Erik Wessel-Berg 4 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Industriell kybernetikk Godkjent 3.5 Vegard Rønning 4 Måneder siden
HMS ved IE Godkjent 5.0 Kai Torgeir Dragland 4 Måneder siden
Forberedende kurs - IE Godkjent 2.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 5 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Energi og Miljø Godkjent 2.5 Vegard Rønning 5 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Electric Power Engineering Godkjent 2.4 Vegard Rønning 5 Måneder siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA - IE Godkjent 1.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
IKT i helse Godkjent 1.7 Vegard Rønning 6 Måneder siden
Digital innovasjon Godkjent 1.4 Vegard Rønning 6 Måneder siden
Grønn IKT Godkjent 1.5 Vegard Rønning 6 Måneder siden
Tilleggsprofiler til studier - IE Godkjent 2.1 Vegard Rønning 6 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Energibruk og energiplanlegging Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 6 Måneder siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 6 Måneder siden
Project and specialization course - IES Godkjent 2.9 Kirsti Klemetsaune 7 Måneder siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Måneder siden
Innovasjonsforum IE Godkjent 2.3 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 8 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er - trebokstavsforkortelser - ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 8 Måneder siden
Økonomibegrep Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er (trebokstavsforkortelser) ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 9 Måneder siden
Akronymer ved IE-fakultetet Godkjent 2.4 Nina Kotte 8 Måneder siden
Case - NFR budsjett Godkjent 3.7 Magnhild Tangvik 9 Måneder siden
Case - NFR søknadsskjema Godkjent 1.7 Gunnhild Oftedal 10 Måneder siden
Søke NFR- og andre prosjekt - IE Godkjent 2.7 Gunnhild Oftedal 10 Måneder siden
Budsjettmaler Godkjent 1.8 Gunnhild Oftedal 10 Måneder siden
Elektrolaboratoriet i HR3 Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Søk støtte til kompetanseheving innen utdanning og forskning ved IE Godkjent 2.8 Gunnhild Oftedal 10 Måneder siden
IE Strategy and Action Plan Godkjent 1.1 Nina Kotte 10 Måneder siden
Strategidokumenter IE Godkjent 3.0 Nina Kotte 10 Måneder siden
Masteroppgave ved IES Godkjent 2.3 Erik Wessel-Berg 11 Måneder siden
Økonomisk støtte ved IE Godkjent 2.7 Nina Kotte 1 År siden