Sider med tagg ie .

Status Revisjon Bruker  
MTKOM Godkjent 3.2 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 1 Dag siden
TDT99 - Modern Machine Learning for Time Series Analysis Godkjent 2.3 Massimiliano Ruocco 3 Dager siden
PhD forms - IE Godkjent 11.1 Harald Lenschow 6 Dager siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 12.6 Harald Lenschow 6 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.5 Per Henning 6 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 8 Dager siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 4.0 Erik Wessel-Berg 8 Dager siden
Akronymer ved NTNU Godkjent 2.6 Nina Kotte 12 Dager siden
Akronymer ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 12 Dager siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.7 Vegard Rønning 13 Dager siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.5 Line Tørum Amdam 13 Dager siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 2.9 Erik Wessel-Berg 14 Dager siden
Digital vurdering - IE Godkjent 1.7 Margrethe Meyer Bratt 14 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 9.1 Gro Lurås 14 Dager siden
Valg ved IE Godkjent 7.1 Margrethe Meyer Bratt 20 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Godkjent 1.7 Kai Torgeir Dragland 20 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved IE Godkjent 9.0 Åse Vibeke Belsvik 22 Dager siden
Elections at IE Godkjent 4.0 Margrethe Meyer Bratt 24 Dager siden
Tilleggsprofiler til studier - IE Godkjent 2.3 Vegard Rønning 1 Måned siden
Project and specialization course - IES Godkjent 3.1 Kirsti Klemetsaune 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.2 Kristina Jones 1 Måned siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.7 Erik Wessel-Berg 1 Måned siden
Digital undervisning - IE Godkjent 5.4 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
HMS ved IE Godkjent 5.2 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Digital assessment - IE Godkjent 1.8 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Strategidokumenter IE Godkjent 3.5 Therese Mjøen 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 6.0 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 6.1 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.9 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 4.0 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.8 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.9 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.3 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.9 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.9 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Student Representatives and Quality Assurance - IIK Godkjent 2.7 Frank Alexander Kræmer 2 Måneder siden
Student advisers at the IE faculty Godkjent 17.1 Therese Mjøen 2 Måneder siden
Studieveiledere - IE Godkjent 36.5 Therese Mjøen 2 Måneder siden
Ekskursjon for studenter - IE Godkjent 5.3 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden
TDT07 - Wearable Computing Godkjent 1.1 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden
HR ved IE Godkjent 7.8 (Mindre endring) Cathrine Haugan Grønvik 3 Måneder siden
Søke SFF - IE Godkjent 2.4 Gunnhild Oftedal 3 Måneder siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.6 Harald Lenschow 3 Måneder siden
IKT i helse Godkjent 1.8 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.8 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Søke SFF Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Økonomisk støtte ved IE Godkjent 2.9 Kai Torgeir Dragland 4 Måneder siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA - IE Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Søk støtte til kompetanseheving innen utdanning og forskning ved IE Godkjent 3.1 Gunnhild Oftedal 4 Måneder siden
Sikkerhetskurs for studenter - IE Godkjent 7.5 Kjersti Marie Bakken 4 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 5 Måneder siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 5 Måneder siden
Nyansatt ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 5 Måneder siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 5 Måneder siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 5 Måneder siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 6 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Employment in temporary academic positions - IE Godkjent 3.2 Harald Lenschow 6 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 7 Måneder siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.8 Anne Kristin Bratseth 7 Måneder siden
Computer labs at IE Godkjent 1.9 Dag Nummedal 8 Måneder siden
Datasaler ved IE Godkjent 3.1 Dag Nummedal 8 Måneder siden
Lesesalsplasser ved IES Godkjent 1.3 Erik Wessel-Berg 9 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Electronic Systems Design Godkjent 3.3 Erik Wessel-Berg 9 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Industriell kybernetikk Godkjent 3.5 Vegard Rønning 9 Måneder siden
Forberedende kurs - IE Godkjent 2.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 10 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Energi og Miljø Godkjent 2.5 Vegard Rønning 11 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Electric Power Engineering Godkjent 2.4 Vegard Rønning 11 Måneder siden
Digital innovasjon Godkjent 1.4 Vegard Rønning 11 Måneder siden
Grønn IKT Godkjent 1.5 Vegard Rønning 11 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Energibruk og energiplanlegging Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 11 Måneder siden
Innovasjonsforum IE Godkjent 2.3 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 1 År siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Ninas guide til TBF-er - trebokstavsforkortelser - ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 1 År siden