Sider med tagg ie .

Status Revisjon Bruker  
TDT99 - Modern Machine Learning for Time Series Analysis Godkjent 2.3 Massimiliano Ruocco 20 Timer siden
PhD forms - IE Godkjent 11.1 Harald Lenschow 3 Dager siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 12.6 Harald Lenschow 3 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.5 Per Henning 3 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Dager siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 4.0 Erik Wessel-Berg 5 Dager siden
Akronymer ved NTNU Godkjent 2.6 Nina Kotte 9 Dager siden
Akronymer ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 9 Dager siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.7 Vegard Rønning 10 Dager siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.5 Line Tørum Amdam 10 Dager siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 2.9 Erik Wessel-Berg 11 Dager siden
Digital vurdering - IE Godkjent 1.7 Margrethe Meyer Bratt 11 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 9.1 Gro Lurås 11 Dager siden
Valg ved IE Godkjent 7.1 Margrethe Meyer Bratt 17 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Godkjent 1.7 Kai Torgeir Dragland 17 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved IE Godkjent 9.0 Åse Vibeke Belsvik 19 Dager siden
Elections at IE Godkjent 4.0 Margrethe Meyer Bratt 21 Dager siden
Tilleggsprofiler til studier - IE Godkjent 2.3 Vegard Rønning 1 Måned siden
Project and specialization course - IES Godkjent 3.1 Kirsti Klemetsaune 1 Måned siden
MTKOM Godkjent 3.1 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.2 Kristina Jones 1 Måned siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.7 Erik Wessel-Berg 1 Måned siden
Digital undervisning - IE Godkjent 5.4 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
HMS ved IE Godkjent 5.2 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Digital assessment - IE Godkjent 1.8 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Strategidokumenter IE Godkjent 3.5 Therese Mjøen 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 6.0 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 6.1 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.9 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 4.0 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.8 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.9 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.3 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.9 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.9 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Student Representatives and Quality Assurance - IIK Godkjent 2.7 Frank Alexander Kræmer 2 Måneder siden
Student advisers at the IE faculty Godkjent 17.1 Therese Mjøen 2 Måneder siden
Studieveiledere - IE Godkjent 36.5 Therese Mjøen 2 Måneder siden
Ekskursjon for studenter - IE Godkjent 5.3 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden
TDT07 - Wearable Computing Godkjent 1.1 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden
HR ved IE Godkjent 7.8 (Mindre endring) Cathrine Haugan Grønvik 2 Måneder siden
Søke SFF - IE Godkjent 2.4 Gunnhild Oftedal 3 Måneder siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.6 Harald Lenschow 3 Måneder siden
IKT i helse Godkjent 1.8 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.8 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Søke SFF Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Økonomisk støtte ved IE Godkjent 2.9 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA - IE Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Søk støtte til kompetanseheving innen utdanning og forskning ved IE Godkjent 3.1 Gunnhild Oftedal 4 Måneder siden
Sikkerhetskurs for studenter - IE Godkjent 7.5 Kjersti Marie Bakken 4 Måneder siden