Sider med tagg ie .

Status Revisjon Bruker  
Akronymer ved IE-fakultetet Godkjent 2.4 Nina Kotte 7 Måneder siden
Beskrivelse av fordypningstema - IES Godkjent 3.3 Erik Wessel-Berg 5 Måneder siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.3 (Mindre endring) Felix Seifert 13 Dager siden
Budsjettmaler Godkjent 1.8 Gunnhild Oftedal 9 Måneder siden
Case - NFR budsjett Godkjent 3.7 Magnhild Tangvik 8 Måneder siden
Case - NFR søknadsskjema Godkjent 1.7 Gunnhild Oftedal 9 Måneder siden
Computer labs at IE Godkjent 1.9 Dag Nummedal 1 Måned siden
Computer labs at IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Datasaler ved IE Godkjent 3.1 Dag Nummedal 1 Måned siden
Description of specialization themes - IES Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 5 Måneder siden
Digital innovasjon Godkjent 1.4 Vegard Rønning 5 Måneder siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.4 Harald Lenschow 5 Dager siden
Ekskursjon for studenter - IE Godkjent 5.2 Therese Mjøen 7 Dager siden
Ekskursjon for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ekskursjon for studenter ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Elections at IE Godkjent 3.9 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Elektrolaboratoriet - Altera DE2 Godkjent 2.5 Erik Wessel-Berg 1 År siden
Elektrolaboratoriet - Pinn-tilordning for DE2 Godkjent 1.8 Erik Wessel-Berg 2 År siden
Elektrolaboratoriet i HR3 Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Employment in temporary academic positions - IE Godkjent 3.2 Harald Lenschow 14 Dager siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.6 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Forberedende kurs - IE Godkjent 2.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 Måneder siden
Grønn IKT Godkjent 1.5 Vegard Rønning 5 Måneder siden
HMS ved IE Godkjent 5.0 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 39.9 Rune Haugen 14 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Godkjent 1.5 Jorunn Wessel 6 Dager siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
IE Strategy and Action Plan Godkjent 1.1 Nina Kotte 9 Måneder siden
IE-fakultetet Godkjent 32.6 Kai Torgeir Dragland 9 Måneder siden
IE-fakultetets julekalender Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
IKT i helse Godkjent 1.7 Vegard Rønning 5 Måneder siden
IME-fakultetets julekalender Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Incentives for EU Applications at IE Godkjent 4.2 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.3 Erik Wessel-Berg 4 Måneder siden
Innovasjonsforum IE Godkjent 2.3 Kai Torgeir Dragland 7 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Electric Power Engineering Godkjent 2.4 Vegard Rønning 4 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Electronic Systems Design Godkjent 3.3 Erik Wessel-Berg 3 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Elektronikk Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Introduksjonsopplegg - Energi og Miljø Godkjent 2.5 Vegard Rønning 4 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Energibruk og energiplanlegging Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 5 Måneder siden
Introduksjonsopplegg - Industriell kybernetikk Godkjent 3.5 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Introduksjonsopplegg Electric Power Engineering Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Introduksjonsopplegg Elektronikk Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Introduksjonsopplegg energibruk og energiplanlegging Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Julekalender ved IE Godkjent 2.1 Nina Kotte 2 År siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 3 Dager siden
Lableie og budsjettering av prosjekter ved IEL Godkjent 1.6 Christine Anne Sætre 1 År siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.5 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Ledergruppen ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ledergruppen ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Ledige stillinger for studenter ved IE Godkjent 8.9 Åse Vibeke Belsvik 6 Dager siden
Lesesalsplasser ved IES Godkjent 1.3 Erik Wessel-Berg 3 Måneder siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.8 Anne Kristin Bratseth 1 Måned siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Masteroppgave ved IES Godkjent 2.3 Erik Wessel-Berg 10 Måneder siden
Microsoft Windows Godkjent 1.8 Lise Millerjord 7 Måneder siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.2 Harald Lenschow 14 Dager siden
Ninas guide til TBF-er - trebokstavsforkortelser - ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 7 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er (trebokstavsforkortelser) ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 8 Måneder siden
Oppfriskningskurs - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Oppfriskningskurs ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
PhD forms - IE Godkjent 9.1 Harald Lenschow 5 Dager siden
PhD forms – IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden Flytt til søppelkassen
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Programfarm for Internet Explorer - privat PC Godkjent 1.7 (Mindre endring) Olav Gundersen 3 År siden
Project and specialization course - IES Godkjent 2.9 Kirsti Klemetsaune 6 Måneder siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.4 Kristina Jones 1 Måned siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 1 Måned siden
Reiser mellom NTNU campus Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA - IE Godkjent 1.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Rutiner knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) - IE Godkjent 1.1 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Rutiner ved godkjenning av reisesøknader - IE Godkjent 1.6 Gunnhild Oftedal 1 År siden
Samlokalisering IDI Godkjent 7.8 Jan Håvard Ryen 3 Dager siden
Sikkerhetskurs for studenter - IE Godkjent 7.3 Kjersti Marie Bakken 1 Måned siden